Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Turun Reunakivi- ja Laatta-asennus Oy
Jousitie 1
20760 Piispanristi

Y-tunnus: 0598600-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petri Engström
petri @turunreunakivi.fi
p. 0400 997 674

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tilanteesta riippuen jokin seuraavista:
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde tai sopimussuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kaupanteon edellyttämien toimien (esim luottotietotarkistus, luotonhallinta yms..) toteuttaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, makkinointi sekä kaupankäyntiin liittyvien dokumenttien säilytys kirjanpitolain mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakastiedot säilytetään toistaiseksi. Kirjanpitoon liittyvät kauppa- ja asiakastiedot säilytetään vähintään lain edellyttämä aika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

EVÄSTEET

TÄMÄ SIVUSTO KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ SIVULLA
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemuksia meidän sivuilta. Eväste on tiedosto jonka sivut tallentaa nopeuttaakseen sivujen käyttöä. Tämä tapahtuu siten että sivut tunnistaa tietokoneesi kun seuraavan kerran vierailet sivuillamme. Eväste ei ole haitallinen tietokoneellesi.

MIKÄ ON EVÄSTE?
Eväste on tiedosto joka sisältää tiedon teidän nettiselaimesta. Eväste ei sisällä mitään yhteystietoja kuten nimi, osoite ym. Eväste tallennetaan siihen yksikköön mitä käytät nettiselaimena (esim tietokone, älypuhelin, tabletti), jotta nettisivu tunnistaa sinut kun seuraavan kerran vierailet sivuilla.

Joka kerta kun vierailet nettisivuilla josta olet saanut evästeen, sinun nettiselain lähettää sen automaattisesti. Eväste varmistaa sen että sinun yksikkö tunnistetaan. Tämä säästä sinulta aikaa kun surffaat.

MITEN EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN?
Yritys voi käyttää evästeitä monella eri tavalla tällä sivuistolla. Seuraamalla kävijäevästeitä, toimintaevästeitä ja flashevästeitä. Tämä tarkoittaa että marinetarvike.fi käyttää evästeitä hakemaan tietoja kävijöistä ja miten he ovat käyttäytyneet sivuilla.

Käytämme myös evästeitä mittaamaan sivujen käyttöastetta, tämä on meille erittäin tärkeätä tietoa sivujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Voit valita selaimessa että et halua käyttää evästeitä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia sivujen selaamisessa.

Voit lukea lisää evästeistä täältä:
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html